KHÁM PHÁ QUY LUẬT SỐ ĐỀ

Rate this post

Chúng tôi xin chia sẻ bài viết hữu ích về việc khám phá các quy luật của số đề. Các con số luôn ẩn chứa đằng sau nó những lý thuyết logic, và khoa học. Các anh chị em bàn đề hãy cùng nhau khám phá một số quy luật số đề trong bài viết sau.

I. Những khái niệm cơ bản quy luật số đề

1. Bóng của quy luật số đề là gì:

 1 có bóng là 6

 2 có bóng là 7

 3 có bóng là 8

 4 có bóng là 9

 5 có bóng là 0

2. Vòng lặp âm dương ngũ hành của quy luật số đề:

Chúng ta áp dụng quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành lên số đề :

Kim = 2 Mộc = 5 Hỏa = 3 Thủy =1 Thổ = 4

Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim=7 Mộc=0 Hỏa=8 Thủy=6 Thổ=9

Kim ->Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim

tức là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->8->6->9->7

3. 2 số cuối của giải đặc biệt là số đề:

VD: giải đặc biệt là 09846 -> 2 số cuối là 46

4. Tổng của quy luật số đề giải đặc biệt :

VD: giải đặc biệt là 12536 ->tổng = 1+2+5+3+6 = 17

bai-9 KHÁM PHÁ QUY LUẬT SỐ ĐỀ

II. Quy luật số đề để đánh lô: Ta xét kết quả trong 2 hôm để đánh hôm thứ 3.

Giả sử ngày Đầu ( ngày thứ nhất) có 2 số cuối là 58. Như vậy, ta suy ra ngày thứ 3 sẽ có 36.

5->3 ; 8->6 )

Ta xem xét một ví dụ cụ thể hơn : hôm nay đề về 32 thì ngày kia sẽ có lô 15 ( vì 3->1 ; 2->5). Đây là quy luật số đề theo tương sinh ngũ hành.

Tuy nhiên, quy luật số đề này chỉ tương đối chính xác với các giải đặc biệt ngày thứ Nhất có tổng từ 20 ->30. (công 5 số trong giải đặc biệt ngày thứ nhất)

Tiếp theo, để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ đưa ra một số quy định:

Kí hiệu Đề ngày 1 = MN , Dùng quy luật âm dương ngũ hành tính MN =AB

Đề ngày 2 = CD

Sau đây ta sẽ đi vào từng ngày cụ thể :

1. Quy luật số đề Tổng giải đặc biệt ngày thứ nhất = 20 ; 25

Ngày 1 có Đề = MN -> Lô ngày 3 = AB. Đánh BA

2. Quy luật số đề Tổng giải đặc biệt= số chẵn ( 22, 24, 26,28)

Ngày 1 đề= MN -> dự đoán Lô ngày 3= AB

lấy 10-B= I , giữ nguyên A. Đánh AI

3. Quy luật số đề Tổng giải đặc biệt= số lẻ và 30 (21, 23, 29, 30)

ngày 1 để = MN -> dự đoán Lô ngày 3 = AB. Đánh AB

4. Một số Quy luật số đề đặc biệt giúp bạn đánh lô

4.1. Nếu ta xem ngày thứ 2 về CD mà = AB, thì ngày thứ 3 ta sẽ đánh lô BA

4.2. Nếu tổng 5 số của giải đặc biệt của ngày thứ 2 = MN hoặc AB, ngày thứ 3 ta sẽ đánh BA

vd: đề ngày 1 = 35 -> lô ngày 3 = 13. Nhưng tổng ngày 2 cũng = 35 ->13 =>ngày 3 đánh lô 31

4.3. Nếu thấy C-M = x và D-N= x ( x là số âm hoặc dương)

Ngày thứ 3 đánh lô BA

4.4. Một cách tìm số đề hữu hiệu khác có áp dụng phương pháp này:

Khi có kết quả CD , ta sẽ xem bảng lô ngày thứ nhất nếu CD có 2 ngày và CE có 1 nháy ( E là bóng của D) . Ngày thứ 3 ta sẽ đánh lô từ CE=>(âm dương ngũ hành)

VD: ngày 2 đề về 35, ngày 1 có lô 35 là 2 nháy, lô 30 có một phát ->lô ngày thứ 3 = 18 ( vì 3->1 ; 0->8)

Leave a Reply